Piąte spotkanie w Gminie Czerwonak

Loading
loading..

Piąte spotkanie w Gminie Czerwonak

12 maja, 2015
AdminBarka
No Comments

Spotkanie było częścią procesu konsultacji projektu Programu współpracy na 2016 rok. Prowadzący Rafał Jaworski podkreślał, że zapisy prezentowanego projektu programu wynikają z wniosków z poprzednich spotkań i uwag otrzymanych drogą mailową.Prowadzący zaprezentował projekt Programu i wspólnie z uczestnikami omówiono każdą jego część.

Prowadzący poinformował również, że projekt Programu zawieszony jest na stronie internetowej urzędu, zaś uwagi do niego można składać droga mailową (za pomocą formularza do konsultacji) lub osobiście w Referacie ds. pożytku

Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 26.05.2015 roku. Będzie to spotkanie zamykające i podsumowujące konsultacje.

Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background