Opis projektu

Loading
loading..

OPIS PROJEKTU „OBYWATELSKA WIELKOPOLSKA”

Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego członkami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jednostkach samorządu terytorialnego.

TERMIN REALIZACJI:

01 sierpnia 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

  • Konferencje upowszechniające Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 5 subregionach Wielkopolski.
  • 5 szkoleń jednodniowych na temat Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych.
  • Szkolenie dla Powiatowych Koordynatorów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych.
  • 3 jednodniowe szkolenia na temat „Lokalny Indeks Oceny Współpracy jako narzędzie do samooceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”
  • Przeprowadzenie wstępnej i powdrożeniowej samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w 10 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim.
  • Doradztwo grupowe w zakresie wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 10 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim (5-7 spotkań warsztatowych w każdej jst w grupach 10 osobowych; rezultatem spotkań będą Roczne Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.)
  • Organizacja wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych z 10 wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego.
  • Doradztwo indywidualne w zakresie wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 50 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Konferencja podsumowująca wdrożenie Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych.
  • 5 seminariów na temat integracji sektora organizacji pozarządowych (po jednym seminarium w każdym z 5 subregionów).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:

Przedstawiciele samorządowej administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI:

Informacji na temat rekrutacji i zapisów udziela Biuro Projektu w Poznaniu:

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka,
Poznań 61-003
ul. Św. Wincentego 6/9.

 

Osoba do kontaktu:

Paulina Sierszulska

Email: paulina.sierszulska@barka.org.pl
Tel.: 730 290 009
Tel.: 61 668 2415

Szkolenie dla Powiatowych Koordynatorów MWAPiOPDoradztwo grupowe w zakresie wdrażania MWAPiOP w 10 gminnych i powiatowych jst oraz wizyty studyjne

 

* MWAPiOP – Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background