Ogłoszenie wyników konkursu (etap II) na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB

Loading
loading..

Ogłoszenie wyników konkursu (etap II) na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB

27 kwietnia, 2012
AdminBarka
No Comments

 W imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) z siedzibą w Warszawie pragniemy Państwa poinformować o ogłoszeniu wyników II etapu konkursu dla partnerstw lokalnych w ramach projektu POKL 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Zadanie 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

Mapa partnerstw

Mapa partnerstw

Spośród 26 partnerstw lokalnych z całej Polski, które wzięły udział w drugim etapie konkursu, wnioski 20 z nich zostały zaakceptowane do realizacji. Wśród tych partnerstw znajdują sie 4, nad którymi opiekę merytoryczną sprawowała Sieć Barki. Należą do nich partnerstwa utworzone w:

  • Białogardzie (woj. zachodniopomorskie),
  • Lwówku Wielkopolskim (woj. wielkopolskie),
  • Pile (woj. wielkopolskie),
  • Stargardzie Szczecińskim (woj. zachodniopomorskie).

Gratulujemy wszystkim partnerstwom, które pomyślnie przeszły przez II etap konkursu i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za cieżką i wytrawałą pracę.

Zespół Sieci Barka

.

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background