Nowy Zarząd Stowarzyszenia Lepsza Przyszłość

Loading
loading..

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Lepsza Przyszłość

8 czerwca, 2016
Redaktor
No Comments

We wtorek 7 czerwca, obyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Pomocy i Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość” z Władysławowa k. Lwówka.

Podczas spotkania podsumowano miniony rok, który obfitował w wiele zmian we Wspólnocie. Przybyło nowych mieszkańców, wyremontowano pokoje i łazienki, odświeżono hol, wybudowano ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Aktualnie Stowarzyszenie przygotowuje się do podjęcia nowych działań, z których zyski pozwolą na dalszy rozwój.

Podczas zebrania uchwalono zmiany w Statucie Stowarzyszenia, które w przyszłości pozwolą na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto wybrano nowy Zarząd, w składzie: Jerzy Stuglik- Prezes oraz Tomasz Flinik i Czesław Sobkowiak – Wiceprezesi.Gratulujemy

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background