Notatka z trzeciego spotkania partnerstwa lokalnego w Stargardzie Szczecińskim

Loading
loading..

Notatka z trzeciego spotkania partnerstwa lokalnego w Stargardzie Szczecińskim

9 listopada, 2011
AdminBarka
No Comments

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Stargardu Szczecińskiego, Centrum Socjalnego Caritas i MOPS-u.

Tematy podjęte podczas spotkania:

  • dokonanie pogłębionej analizy problemów lokalnych
  • wstępne określenie celów, przyjętych przez partnerstwo do realizacji, w kontekście przygotowywanego wniosku do konkursu w fazie pilotażu
  • zapoznanie się z podstawowymi zadaniami partnerstwa lokalnego, zgodnie ze standardem partnerstwa lokalnego, wypracowanego przez grupę ekspercką projektu w fazie modelu
  • skonfrontowanie standardu „Mieszkalnictwo i pomoc doraźna”, wypracowanego przez grupę ekspercką projektu, z wiedzą i doświadczeniem zawodowym osób, pracujących w placówkach dla osób bezdomnych.

Wiesława Cieślik, opiekun merytoryczny partnerstwa w Stargardzie Szczecińskim

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background