Lidia Węsierska kandydatem do Komitetu Monitorującego WRPO

Loading
loading..

Lidia Węsierska kandydatem do Komitetu Monitorującego WRPO

6 lutego, 2015
AdminBarka
No Comments

Trwają wybory do Komitetu Monitorującego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin głosowania upływa w poniedziałek 9 lutego 2015 roku o godzinie 15:30. Rolą Komitetu Monitorującego jest monitorowanie realizacji programu operacyjnego, w tym między innymi przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, rozpatrywanie i zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów oraz wszelkich propozycji Instytucji Zarządzającej dotyczących zmian Programu, przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO oraz monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Kandydatem reprezentującym  Fundację Barka jest Lidia Węsierska-Chyc, dyrektor biura Sieci Barka, a także, m.in. Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego przy WZiSS UM w Poznaniu, Członek Komitetu ds. rozwoju Ekonomii Społecznej przy ROPS w Poznaniu, a od bieżącego roku Członek Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz grupy roboczej przy Zespole ds. CSR

 Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Do pobrania:

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background