Lidia Węsierska-Chyc członkiem Komitetu Monitorującego WRPO

Loading
loading..

Lidia Węsierska-Chyc członkiem Komitetu Monitorującego WRPO

2 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Dyrektor Biura Sieci Barka Lidia Węsierska-Chyc została wybrana członkiem Komitetu Monitorującego  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z ramienia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  w obszarze promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji. Serdecznie gratulujemy !

 Szczegółowe informacje o wynikach głosowania znajdują się tutaj

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background