Ku nowym Partnerstwom Lokalnym oraz PRDPP

Loading
loading..

Ku nowym Partnerstwom Lokalnym oraz PRDPP

7 stycznia, 2015
AdminBarka
No Comments

W ramach projektu „Profesjonalna Sieć – Profesjonalne Organizacje” odbyły się ostatnio spotkania zmierzające do utworzenia Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie tylko w sześciu powiatach Wielkopolski istnieją takie Rady. Spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji obywatelskich oraz Starostw i Rad Powiatowych, m.in. w Środzie Wlkp. , Śremie, Grodzisku, Kościanie i Turku. Rady Pożytku Publicznego stwarzają płaszczyznę spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednich jednostek administracji publicznej  i przedstawicieli organizacji obywatelskich, w celu m.in. konsultacji i zaopiniowania ważnych dla obywateli dokumentów i strategii opracowanych przez organ administracji publicznej,  przy której rada działa. W przypadku rad powiatowych i gminnych, jeśli przedstawiciele organizacji obywatelskich zgłoszą chęć powołania rady, rada gminy lub rada powiatu podejmuje w tej sprawie odrębną uchwałę lub musi zawrzeć odpowiednie zasady  w rocznym lub wieloletnim programie współpracy z organizacjami obywatelskimi. Także rada gminy lub powiatu określa tryb powoływania członków rady oraz zasady jej działania. Skład Rad Pożytku Publicznego na tym poziomie wygląda następująco: część członków rady wybiera rada powiatu lub gminy, część członków proponuje Zarząd powiatu lub gminy, część proponują organizacje obywatelskie. Intencją Sieci Barka jest  zwrócenie uwagi potencjalnym członkom Rad Pożytku Publicznego na konieczność i społeczną korzyść z promowania i rozwijania gospodarki społecznej oraz jej podmiotów. Równocześnie odbywały się spotkania zmierzające do powstania nowych Partnerstw Lokalnych, m.in. w Ostrowie Wlkp., Odolanowie, Przygodzicach, Sośnie, Włoszakowicach, Brodnicy i Obornikach. Bardzo dziękujmy kolegom ze Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności  Zawodowej i Społecznej  Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” oraz Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie, dzięki którym  te spotkania zostały zorganizowane.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background