Książka „Pokonać bezdomność 2021”

Loading
loading..

Książka „Pokonać bezdomność 2021”

3 stycznia, 2022
Redaktor
No Comments

Pod koniec minionego roku ukazała się się książka „Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze. Deinstytucjonalizacja” pod redakcją Jakuba Wilczka. Pozycja wydana przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Bezpłatne egzemplarze dostępne są w biurze Sieci Barka.

Na zdjęciu okładka oraz zawartość książki. Wśród autorów znalazły się Justyna Gawron oraz Lidia Węsierska-Chyc z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, a także Wiesława Cieślik – szefowa Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu.

Okładka książki pt. Pokonać bezdomność 2021

Wnętrze książki pt. Pokonać bezdomność 2021
Wnętrze książki część druga pt. Pokonać bezdomność 2021
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background