Konkursu ofert na organizację zagranicznych wizyt studyjnych na terenie Unii Europejskiej

Loading
loading..

Konkursu ofert na organizację zagranicznych wizyt studyjnych na terenie Unii Europejskiej

3 września, 2012
AdminBarka
No Comments

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.12.2011 roku), na  organizację  zagranicznych  wizyt  studyjnych  na  terenie  Unii  Europejskiej  organizowanej  w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zagranicznych wizyt studyjnych, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt: zakwaterowania, wyżywienia, biletów lotniczych, transferu na i z lotniska w Polsce, transferów lokalnych na miejscu wizyty, tłumaczy i przewodników grupy, ubezpieczenia dla uczestników następujących wizyt studyjnych:

  1. Wizyta dla 11 osób do Rzymu w terminie 01-05 października 2012 r.
  2. Wizyta dla 22 osób do Barcelony w terminie 15-19 października 2012 r.

zgodnie ze szczegółowym harmonogramem wizyty (zwanym dalej „harmonogramem szczegółowym”) oraz listą uczestników, które zostaną dostarczone Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem wizyty.

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych dokumentach

Załącznik Wielkość
BARKA zapytanie ofertowe na wizyty zagraniczne (plik PDF) 1006.93 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wizyty zagraniczne (plik DOC) 354.5 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy wizyty zagraniczne (plik DOC) 154 KB
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background