Konkursu ofert na organizację zagranicznych wizyt studyjnych na terenie Unii Europejskiej

Loading
loading..

Konkursu ofert na organizację zagranicznych wizyt studyjnych na terenie Unii Europejskiej

Wrzesień 3, 2012
AdminBarka
No Comments

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.12.2011 roku), na  organizację  zagranicznych  wizyt  studyjnych  na  terenie  Unii  Europejskiej  organizowanej  w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja zagranicznych wizyt studyjnych, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt: zakwaterowania, wyżywienia, biletów lotniczych, transferu na i z lotniska w Polsce, transferów lokalnych na miejscu wizyty, tłumaczy i przewodników grupy, ubezpieczenia dla uczestników następujących wizyt studyjnych:

  1. Wizyta dla 11 osób do Rzymu w terminie 01-05 października 2012 r.
  2. Wizyta dla 22 osób do Barcelony w terminie 15-19 października 2012 r.

zgodnie ze szczegółowym harmonogramem wizyty (zwanym dalej „harmonogramem szczegółowym”) oraz listą uczestników, które zostaną dostarczone Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem wizyty.

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych dokumentach

Załącznik Wielkość
BARKA zapytanie ofertowe na wizyty zagraniczne (plik PDF) 1006.93 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wizyty zagraniczne (plik DOC) 354.5 KB
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy wizyty zagraniczne (plik DOC) 154 KB
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background