Konkurs Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Loading
loading..

Konkurs Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

14 maja, 2020
Redaktor
No Comments

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają do udziału w Konkursie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

Konkurs odbywa się  w ramach projektu Wielkopolskie  Centrum Ekonomii Solidarnej, który realizuje  Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wraz z Miastem Poznań na terenie subregionu poznańskiego (powiaty: śremski, średzki, szamotulski, obornicki, poznański i miasto Poznań).  W związku z epidemią covid-19, termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie został przesunięty na dzień 31.05.2020 roku, a o rozstrzygnięciu poinformujemy  za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych. Nagrody dla dwóch zwycięskich samorządów zostaną przesłane pocztą.

Głównym celem Konkursu jest promowanie gmin w subregionie poznańskim wspierających:

– podmioty ekonomii społecznej (wsparcie infrastrukturalne i/lub finansowe),

– ideę włączenia społecznego i integracji społeczno-zawodowej grup dysfunkcyjnych,

– partnerstwa lokalne na rzecz przedsiębiorczości społecznej,

– społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniwoy w aktualnościach na stronie WCES.eu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background