Konkurs ofert na wyłonienie eksperta badacza

Loading
loading..

Konkurs ofert na wyłonienie eksperta badacza

23 maja, 2013
AdminBarka
No Comments

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie eksperta badacza wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach

Załącznik Wielkość
Zapytanie ofertowe ne badacza do grupy eksperckiej.pdf 975.47 KB
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy na badacza.doc 172 KB
Model_GSWB.pdf
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background