Konkurs ofert na usługi cateringowe

Loading
loading..

Konkurs ofert na usługi cateringowe

17 października, 2011
AdminBarka
No Comments

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701 – kodeksu cywilnego na usługę: cateringową, podczas realizacji cyklu spotkań partnerskich organizowanych w ramach Projektu POKL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres usługi obejmuje:

I. Zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji jednodniowego spotkania partnerskiego w:

  • Gmina Białogard (woj. zachodniopomorskie, powiat białogardzki),
  • Gmina Lwówek Wielkopolski (woj. wielkopolskie, powiat nowotomyski),
  • Miasto Piła (woj. wielkopolski, powiat pilski),
  • Gmina Mielno (woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński),
  • Miasto Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki).

Spotkania organizowane będą w każdej z podanych lokalizacji dwa razy w miesiącu (co 2 tygodnie) do końca bieżącego roku.

Specyfikacja usługi cateringowej:

Dla każdego spotkania Wykonawca zapewni:

  • jednodaniowy obiad dla około 11 osób.

Każdorazowo dokładna liczba osób podawana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania.

Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o terminach realizacji usługi określonej w specyfikacji z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem od czasu jej realizacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez wybranego Wykonawcę.

Usługa cateringowa musi być realizowana w obiekcie, w którym odbędzie się spotkanie.

 

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że:

  • akceptuje wszystkie warunki zamówienia, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
  • posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwoli na realizację przedmiotowego zamówienia
  • akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 1 do oferty).

2.    Kosztorys (kwoty brutto):

 

Kryteria wyboru oferty:

1. Zostanie wybrana oferta o najkorzystniejszej dla zamawiającego cena.

Prosimy o składanie ofert na adres mailowy michal.remisz@barka.org.pl lub w biurze Zamawiającego w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9 w terminie do dnia 24.X.2011 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega, że warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, o czym Oferenci zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek oferty.

W załączeniu Zamawiający przekazuje Wzór umowy.

.

.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background