Konkurs ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia

Loading
loading..

Konkurs ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia

26 października, 2011
AdminBarka
No Comments

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701 -705  kodeksu cywilnego, na usługę przeprowadzenia szkolenia „Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”, zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego scenariuszem szkolenia edukacyjnego, w ramach Projektu PO KL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Szczegóły w poniższym załączniku.


.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background