Konferencja rozpoczynająca 10 maja

Loading
loading..

Konferencja rozpoczynająca 10 maja

11 maja, 2016
Redaktor
No Comments

W ramach realizacji projektu Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej – Sieć Barka, wspólnie z partnerami -Fundacją Barka oraz WRK ZOP zorganizowała konferencję oficjalnie inicjującą projekt.
Wprowadzenia w tematykę spotkania dokonali Tomasz Sadowski – założyciel Fundacji Barka oraz Barbara Kwapiszewska – dyrektor WUP z Poznania. Lidia Węsierska – Chyc (kierownik /koordynator WCES) oraz Justyna K. Ochędzan (Prezeska WRK ZOP), przedstawiły ofertę WCESu, a Cezary Miżejewski (Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnych Spółdzielni Socjalnych mówił o podmiotach ekonomii społecznej jako realizatorach usług społecznych użyteczności społecznej.
Barbara Sadowska – Prezes Sieci Barka oraz Bolesław Chwarścianek – Wójt Gminy Czarnków przedstawili swoje doświadczenia w zakresie zintegrowanego systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej, jakimi są partnerstwa lokalne.
Krystyna Dorsz i Ewa Cichocka opowiedziały o prowadzonych przez siebie spółkach pożytku publicznego, Diakonijnej Spółce Zatrudnienia Sp. z o.o. w Kwilczu oraz Spółce z o.o. non profit O!środek z Kórnika. Cezary Czemplik ze Stowarzyszenia Wędrowni Architekci przedstawił programy budownictwa naturalnego i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.
Na zakończenie, prowadzący konferencję, dziennikarz Wojciech Biedak, moderował dyskusję na temat współpracy biznesu i jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami społecznymi, w której wzięli udział: Tomasz Sadowski Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Cezary Miżejewski Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Urszula Sprącel-Kudrzyn z Fundacji Feniks z Częstochowy – prowadzącej CIS oraz Katarzyna Radecka z Kompanii Piwowarskiej S.A.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, a relację z wydarzenia nadało Radio Merkury i parokrotnie TVP Poznań.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background