Konferencja Regionalna Otwierająca Konkurs na pilotaż

Loading
loading..

Konferencja Regionalna Otwierająca Konkurs na pilotaż

4 lutego, 2011
AdminBarka
No Comments

24 lutego w Poznaniu odbędzie się konferencja otwierające otwierająca konkurs na pilotaż.

Celem spotkania jest przekazanie szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania funduszy na realizację działań w ramach projektu: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – opracowanie „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB).

Na Model GSWB złożą się standardy usług skierowane do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w następujących obszarach:· Streetworkingu· Pracy socjalnej· Mieszkalnictwa i pomocy dora· Partnerstw lokalnych· Zdrowia· Zatrudnienia i edukacji. W chwili obecnej partnerstwo projektowe pracuje nad standardami usług w niniejszych obszarach,a także nad całym modelem. Model GSWB oraz standardy usług w sferze rozwiązywanie problemu bezdomności dostępne będą w kwietniu 2011 roku.

Konkurs, ogłoszony w miesiącu lutym złożonych z przynajmniej dwóch obligatoryjnych podmiotów – Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie oraz organizacji pozarządowej działającej na polu wykluczenia społecznego w tym zapobiegania i rozwiązywania problemu bezdomności. Promowane będą szerokie, kilku podmiotowe, międzysektorowe i międzywydziałowe partnerstwa kompleksowo podejmujące zagadnienie zwalczania problemu bezdomności na danym terenie.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background