Konferencja Międzynarodowa „Wokół Bezdomności – Standardy Usług” – nt. problemu bezdomności w Polsce i Europie

Loading
loading..

Konferencja Międzynarodowa „Wokół Bezdomności – Standardy Usług” – nt. problemu bezdomności w Polsce i Europie

25 maja, 2011
AdminBarka
No Comments

Wokół Bezdomności – Standardy Usług 
 
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji, mającej na celu  przedstawienie i omówienie  spektrum problematyki bezdomności w Polsce i Europie. 
 
Konferencja międzynarodowa realizowana jest przez Partnerów Zadania 4 w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” współfinansowana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorzy konferencji, wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz czołowe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się problemem bezdomności: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Caritas Diecezji Kieleckiej, Związek Organizacji Sieci Współpracy Barka, Stowarzyszenie Monar, Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi stawiają sobie za cel przedstawienie zjawiska bezdomności w Polsce i Europie.
Udział w konferencji dostarczy możliwość konsultacji ze środowiskiem instytucji, organizacji i osób działających na rzecz osób bezdomnych nowo wypracowanych w ramach projektu standardów pracy z osobami bezdomnymi.
Goście i Paneliści konferencji to osoby z Polski i Europy zajmujące się problemem bezdomności.

Poniżej znajdą Państwo w załączeniu:
– formularz zgłoszeniowy
– program oraz opis konferencji

Więcej informacji dotyczących konferencji oraz projektu pod adresem www.gswb.org.pl

Załącznik Wielkość
zaproszenie konferencja SwP.pdf 866.31 KB
Karta zgłoszeniowa konferencja SwP.doc 282 KB
opis konferencji SwP.pdf 164.54 KB
program konferencji SwP.pdf
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background