Konferencja BGK dla ekonomii społecznej

Loading
loading..

Konferencja BGK dla ekonomii społecznej

5 kwietnia, 2017
Redaktor
No Comments

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego zaprosił nas do wzięcia udziału w konferencji otwierającej realizowany przez BGK, jako Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej ,programu kompleksowego finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, we wtorek 4 kwietnia br., w sali konferencyjnej im. Andrzeja Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

W trakcie konferencji przedstawione oferowane podmiotom ekonomii społecznej instrumenty finansowe w ramach projektu pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wdrażanego przez BGK na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Omówione zostały perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie finansowej 2014-2020, przy uwzględnieniu roli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz efekty wdrażania projektu pilotażowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej realizowanego przez BGK w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na konferencji Sieć Barki reprezentowali: Lidia Węsierska-Chyc, Piotr Szymański i Hieronim Włodarczyk.

Uwagę zwróciło wystąpienie Wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który podkreślił, że rozwój przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, stał się elementem polityki społecznej, jako główny trzon aktywnych form mechanizmu włączania osób w rynek pracy z osób, o których mówi ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Ministerstwo monitoruje i jest zainteresowane jego rozwojem. Mówi też o sukcesie wcześniejszych programów ze środków UE za lata 2007-2013. Powstał specjalny Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.

Natomiast Wiceminister Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju, mówił o systemie wsparcia ze środków UE w formie Dotacji, Pożyczek i Gwarancji. Wybrano dwóch operatorów dla pożyczek TISE i FRW (Fundusz Regionu Wałbrzycha). FRW będzie operatorem dla naszego regionu , Fundusz już ma biuro w Poznaniu.

Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszy Społecznego z Ministerstwa Rozwoju powiedział o nowej roli dla OWES. Będą instytucjami podawczo – doradczymi. Operatorzy nie będą zajmować się doradztwem i pomocą dla PES. Zostaną przeprowadzone audyty i akredytacja OWES w zakresie zatrudnienia doradców biznesowych i spełnienia wymogów głównie kwalifikacji dla instrumentów zwrotnych dla PES, czyli – czy spełniają standardy dot. pożyczek i gwarancji dla PES. OWES ma też zajmować się promocją klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Kluczowa dla OWES będzie kompetencja kadry dla współpracy z operatorami finansowymi przy realizacji programu wsparcia dla PES.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background