Informacja ze spotkania z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

Loading
loading..

Informacja ze spotkania z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

25 listopada, 2011
AdminBarka
No Comments

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Wydziału Polityki Społecznej, Centrum Socjalnego Caritas, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Lidia Węsierska, koordynator Projektu, „Sieć Współpracy Barka”.

Podczas spotkania

  • przeanalizowano system pomocy osobom bezdomnym w Stargardzie Szczecińskim
  • kontynuowano pracę, dotyczącą przygotowania projektu o sfinansowanie działań partnerstwa; m.in. opracowano cele ogólne i szczegółowe, planowane przez partnerstwo działania i zamierzone rezultaty tych działań
  • przygotowywany przez partnerstwo projekt dotyczy dwóch standardów: streetworking oraz mieszkalnictwo i pomoc doraźna

Wiesława Cieślik, opiekun merytoryczny partnerstwa, „Sieć Współpracy Barka”

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background