Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Stargardzie Szczecińskim

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Stargardzie Szczecińskim

12 grudnia, 2011
AdminBarka
No Comments

W spotkaniu partnerstwa – w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,  ul. Szczecińska 17,  „Dom Kultury Kolejarza” w dniu 12.12.2011

W  spotkaniu uczestniczyli partnerzy Centrum Socjalnego Caritas oraz przedstawicie MOPS i Wydziału Polityki Społecznej oraz ekspert streetworkingu, Lech Bór

Na spotkaniu zgodnie z programem Partnerzy

  1. Przedstawili przez siebie wypracowany materiał, omówili poszczególne obszary standardów: praca socjalna, streetworking, edukacja i zatrudnienie w zakresie celów, działań.
  2. Omówiono i zaprezentowano standard streetworkingu szczególnie w zakresie pracy neofitów ( zalety i trudności pracy osób doświadczonych bezdomnością wykonujących pracę wśród osób żyjących w miejscach niemieszkalnych)
  3. Ustalono, że partnerzy:

a.  ponownie zanalizują wypracowany materiał z uwzględnieniem uwag powstałych na spotkaniu.
b. na kolejnym spotkaniu zaprezentowane i omówione zostaną cele i działania standardu mieszkalnictwa i zdrowia.
c. ponadto każdy z partnerów poprawiając materiał uwzględni cele i działania z perspektywy całego partnerstwa a nie perspektywy poszczególnych organizacji.

Wiesława Cieślik: Opiekun merytoryczny partnerstwa ramienia „Sieci Barki”

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background