Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Pile

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Pile

1 grudnia, 2011
AdminBarka
No Comments

W spotkaniu partnerstwa w Centrum Aktywizacji na ul Boh Stalingradu 23 w dniu 01.12.2011 roku udział wzięli przedstawiciele MOPS przedstawiciele, Akcji Humanitarnej, ekspert ds. streetworkingu Lech Bór

Na spotkaniu partnerstwa zgodnie z programem

  1. Przedstawili przez siebie wypracowany materiał, tj.: cele i działania, które zamierzają osiągnąć w obszarach standardu mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, pracy socjalnej, streetworkingu, edukacji i zatrudnienia.
  2. Omówiono zagadnienia z obszaru streetworkingu z ekspertem w zakresie pracy wykonywanej przez osoby doświadczone wcześniej bezdomnością, zasadach zatrudniania , zaletach takiej pracy i trudnościach.
  3. Ustalono, że partnerzy ponownie zanalizują wypracowany materiał z uwzględnieniem uwag powstałych w trakcie spotkania.
  4. Ustalono również, że  prace nad poszczególnymi standardami zostaną wykonane zgodnie z dotychczasowym podziałem tzn:

a. MOPS – edukacja i zatrudnienie, praca socjalna, zdrowie

b. Akcja Humanitarna: streetworking i mieszkalnictwo i pomoc doraźna

 

Wiesława Cieślik: Opiekun merytoryczny partnerstwa ramienia „Sieci Barki”

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background