Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Pile

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Pile

15 grudnia, 2011
AdminBarka
No Comments

W spotkaniu partnerstwa w Centrum Aktywizacji na ul. Boh Stalingradu 23 w dniu 15.12.2011 roku udział wzięli przedstawiciele MOPS przedstawiciele, Akcji Humanitarnej;

Na spotkaniu partnerstwa zgodnie z programem;

  1. Grupa kontynuowała pracę nad wypracowanym materiałem zatwierdzając i omawiając poszczególne cele i działania do realizacji w fazie pilotażu, określając również możliwość osiągnięcia poszczególnych celów jaki i ryzyko niezrealizowania wyznaczonych celów.
  2. Ustalono:

a. terminy spotkania w miesiącu styczniu 05.01.2012 i 19.12.2012,
b. wstępne opracowanie wniosku do konkursu w oparciu o wzór wniosku obowiązującego do projektów kapitał ludzki

Wiesława Cieślik: Opiekun merytoryczny partnerstwa ramienia „Sieci Barki”

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background