Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Mielnie

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Mielnie

15 listopada, 2011
AdminBarka
No Comments

Miejsce spotkania – Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Koszalinie – 15.11.2011

Podczas spotkania dokonano pogłębionej analizy partnerstwa w kontekście jego zasobów i deficytów. Przeanalizowano także problem bezrobocia i – często z nim związany –problem bezdomności.

Kontynuowano pracę  związaną z przygotowaniem projektu o sfinansowanie działań partnerstwa – sporządzono tzw. mapę zasobów i potrzeb, jako pomocnicze narzędzie w opracowaniu projektu.

Członkowie partnerstwa przekazali to, co już udało im się uzyskać na swoim terenie, a czego w dalszym ciągu brakuje w zakresie pomocy dla osób bezdomnych. Dyskutowano także o potrzebie realizacji projektu w kontekście problemów lokalnych – realizacja projektu powinna pomóc w rozwiązywaniu tych problemów.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background