Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Lwówku Wlkp

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Lwówku Wlkp

17 listopada, 2011
AdminBarka
No Comments

Miejsce spotkania – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Wlkp. – 17.11.2011 r.

Podczas trzeciego spotkania partnerstwa w Lwówku Wlkp. kontynuowano pracę nad przygotowaniem projektu o sfinansowanie działań partnerstwa, m.in. opracowano cele główne i szczegółowe.

W dalszej części spotkania omówiono placówki, które zajmują się osobami bezdomnymi z jednoczesnym wskazaniem występujących w tym zakresie braków. Uczestnicy spotkania podkreślali, że system pomocy osobom bezdomnym powinien uwzględniać wszystkie etapy wychodzenia z bezdomności, aż do uzyskania przez bezdomnego samodzielności życiowej (zatrudnienie, mieszkanie itp.). W tym kontekście, realizacja Projektu 1.18 i wypracowanych w jego ramach standardów pracy z osobami bezdomnymi, stwarza szansę na osiągniecie tego celu. Jako “dobrą praktykę” podano sposób pracy z osobami bezdomnymi w domach współnotowych fundacji “Barka” w Posadówku, Marszewie, Władysławowie.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background