Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Lwówku Wielkopolskim w dniu 20.04.2012

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Lwówku Wielkopolskim w dniu 20.04.2012

20 kwietnia, 2012
AdminBarka
No Comments

Opiekun merytoryczny partnerstwa z ramienia „Związku Organizacji Sieci Współpracy Barka” zapoznał członków partnerstwa z kolejną fazą Projektu 1.18 POKL „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 4 – „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi”, w tym opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

Koordynator Projektu po stronie Sieci Barka przedstawiła ogólny zarys fazy trwającej 18 miesięcy, Animator Moderator wdrożył członków PL w działania które będą realizowane na rzecz partnerstwa ze strony Sieci Barka.

Rozpoczeto takżę dyskusję na wyborem miejsc organizacji wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych pod kątem przydatności w realizacji postanowień projektu.

Katarzyna Bielerzewska
Opiekun merytoryczny partnerstwa

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background