Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie

15 listopada, 2011
AdminBarka
No Comments

Podczas spotkania uczestnicy przedyskutowali kwestię mieszkań socjalnych. Mieszkania są często zdewastowane, a ich mieszkańcy nie podejmują żadnych starań, aby zmienić własną sytuację w kierunku usamodzielnienia się i życiowej samowystarczalności. Podjęto także dyskusję dotyczącą osób, które jeszcze nie są bezdomne, ale są już poważnie zagrożone wykluczeniem społecznym.

Dalsza część spotkania dotyczyła kontynuowania pracy nad przygotowaniem projektu o sfinansowanie działań partnerstwa. Określono: cel główny projektu (zapobieganie/zminimalizowanie problemu bezdomności), zdiagnozowano społeczność osób bezdomnych, dokonano próby ustalenia wpływu realizacji projektu wobec grupy docelowej, tj. osób bezdomnych.

Członkowie partnerstwa wyrazili potrzebę promocji spotkań partnerstwa, realizowanych w ramach Projektu 1.18, na stronie internetowej miasta Białogard.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

Katarzyna Bielerzewska
Opiekun merytoryczny partnerstwa

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background