Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie w dniu 30.04.2012

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie w dniu 30.04.2012

30 kwietnia, 2012
AdminBarka
No Comments

Opiekun merytoryczny partnerstwa z ramienia „Sieci Współpracy Barka” zapoznał członków partnerstwa z kolejną fazą Projektu 1.18 POKL „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”, Zadanie 4 – „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi”, w tym opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

Podczas psotkania zaplanowano terminy spotkań na najbliższe pół roku, wykonano wstępny plan czasu i miejsc wizyty studyjnej zagranicznej i krajowej. Wytypowano osoby, które wezmą udział w wizytach oraz te które będą uczestniczyć w Ogólnopolskim Seminarium Partnerstw Lokalnych w maju.

Przeprowadzono dyskusję w celu utworzenia harmonogramu spotkań  i pracy na najbliższe miesiące w fazie pilotażu.

Katarzyna Bielerzewska, opiekun merytoryczny partnerstwa

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background