Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie

Loading
loading..

Informacja ze spotkania partnerstwa lokalnego w Białogardzie

28 listopada, 2011
AdminBarka
No Comments

Miejsce spotkania – Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Białogard – 28.11.2011 r.

Podczas spotkania opracowano tabelę uwzględniającą 6 standardów pracy z osobami bezdomnymi. Standardy zostały opracowane przez grupy eksperckie Projektu 1.18.  (streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, zatrudnienie i edukacja, partnerstwo lokalne). W odniesieniu do standardów dokonano charakterystyki grupy docelowej, określono problemy, opracowano wstępnie cele i działania.

Członkowie partnerstwa uznali za konieczne zaproszenie do działań partnerstwa innych podmiotów działających na terenie Białogardu, zajmujących się problematyką bezdomności.

W projekcie o sfinansowanie działań partnerstwa postanowiono uwzględnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, określając jednocześnie profil tej grupy osób.

Przeanalizowano już podjęte działania dotyczące zapobiegania bezdomności oraz funkcjonujący obecnie system wsparcia osób bezdomnych.

W spotkaniu udział wzięło 7 osób.

Katarzyna Bielerzewska, opiekun merytoryczny partnerstwa

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background