Informacja z trzeciego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

Loading
loading..

Informacja z trzeciego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

16 maja, 2012
AdminBarka
No Comments

Informacja z trzeciego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim, dnia 16.05.2012 w siedzibie lidera, tj.: Urzędzie Miasta, ul Czarneckiego 19 oraz siedzibie Caritas przy ul Krasińskiego 17.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej, Centrum Socjalne Caritas MOPS oraz przedstawicie Sieci Barka oraz animator Sieci Barka Justyna Gawron i opiekun merytoryczny Wiesława Cieślik.

Spotkanie przebiegło dwuetapowo. Pierwsza część spotkania odbyła się z pracownikami Centrum Socjalnego Caritas w ich siedzibie przy ul. Krasińskiego 17 (zespół pracowników rozliczający i sprawujący nadzór na przebiegiem testowania standardów) w celu omówienia i zaprezentowania zasad POKL obowiązujących do stosowania przy zatrudnianiu pracowników, zlecaniu usług, dokonywaniu zakupów. Animator Justyna Gawron szczegółowo omówiła obowiązujące zasady. Ustaliliśmy również, że przekażemy wzory dokumentacji niezbędnej do stosowania zasady konkurencyjności oraz badania rynku.

Druga część spotkania odbyła się w siedzibie lidera z udziałem wszystkich przedstawicieli poszczególnych partnerstw (Wydział Polityki Społecznej, MOPS i Centrum Socjalne Caritas)

Na spotkaniu omawiano: wypracowaną dokumentację dla poszczególnych standardów, które będą potwierdzały wykonaną pracę, kwalifikowanie osób do projektu, harmonogram działań na każdy tydzień dla poszczególnych standardów i działań zespołu strategicznego. Omówiono także wskaźniki i rezultaty, które partnerstwo zamierza osiągnąć w stosunku dla poszczególnych celów. Poza tym opiekun wdrożenia Wiesława Cieślik omówił standard streetworkingu w oparciu o GSWB za pomocą prezentacji.

Ustalenia na następne spotkanie:

  • Potwierdzono termin spotkania 30.05.2012
  • Wybrano standard do omówienia i analizy oraz konfrontacji z realizowanym w ramach projektu: standard pracy socjalnej,
  • Zespół pracowników MOPS i CSC przymierzy się  do opracowania zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych oraz dokonać jasnego podziału zadań między pracownikami MOPS a pracownikami socjalnymi placówek dla osób bezdomnych, określi narzędzia, którymi będzie posługiwał przy realizacji standardu prac socjalna
  • Potwierdzi udział wydelegowanych pracowników na seminarium Partnerstw Lokalnych

Opiekun merytoryczny Wiesława Cieślik

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background