Informacja z trzeciego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Pile

Loading
loading..

Informacja z trzeciego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Pile

17 maja, 2012
AdminBarka
No Comments

Informacja z trzeciego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Pile, dnia 17.05.2012 w siedzibie Lidera, ul Kwiatowa 5.

W spotkaniu wzieli udział członkowie partnerstwa zaproszeni przez koordynatora projektu: członkowie partnerstwa MOPS, pracownicy Akcji Humanitarnej Życie oraz Pani Lidia Pawelszczyk odpowiedzialna za rozliczanie projektu oraz ze strony Akcji Humanitarnej koordynator streetworkerów Pani Marzena Kuśnierek.

Na spotkaniu kontynuowaliśmy pracę umożliwiająca wdrażanie standardów oraz dobrą komunikację między poszczególnymi partnerstwami, jak i pracownikami projektu.

Ustalono, kto za co odpowiada. Podjęto również decyzję aby raz w tygodniu zespół pracowników merytorycznych spotykać się w celu bieżącego informowania o napotkanych trudnościach, przebiegu pracy, planować pracę i omawiać sposób rozwiązywania trudności.

Opiekun merytoryczny Wiesława Cieślik poprosiła o sporządzanie z tych spotkań protokołów, a szczególnie określanie w nich rekomendacji do zmian lub potwierdzania dobrych rozwiązań w poszczególnych standardach modelu GSWB. Pani Monika Czyż- koordynator ustaliła zasady przekazywania informacji między poszczególnymi partnerami

W trakcie spotkania omówiono również dokumentację obowiązującą dla poszczególnych standardów, które będą potwierdzały wykonaną pracę, kwalifikowanie osób do projektu, omówiono wskaźniki, rezultaty, które partnerstwo zamierza osiągnąć w stosunku dla poszczególnych celów. Pani Marzena Kuśniarek koordynator streetworkerów oraz pan Aleksander Smolarek streetworker zdali relację w rozpoczętej pracy a na etapie informowania różnych instytucji o rozpoczętej pracy i ich roli w środowisku osób bezdomnych.

Omawiano również zasady obowiązujące przy zatrudnianiu pracowników, dokonywaniu zakupów oraz zamawianiu usług. Podkreślono, że zdania musza być realizowane zgodnie z ustawą zamówień publicznych w przypadku jednostek samorządowych a w przypadku organizacji pozarządowej stosowanie zasad POKL a szczególnie zasady konkurencyjności i badanie rynku w zamówieniach przy kwotach poniżej 14 000 Euro.

Ustalenia;

  • Potwierdzono termin następnego spotkania, tj.:31.05.2012 oraz
  • Wybrano standard pracy socjalnej do szczegółowego omówienia
  • Koordynator projektu poinformowała, że: oczekuje na wsparcie ze strony Sieci Barka w sprawie eksperta do opracowania wyników diagnozy zadłużenia (obecnie dopracowali ankietę do przeprowadzenia diagnozy wśród osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, ankieta zostanie przeprowadzona przez pracowników socjalnych MOPS a wyniki chcieliby, aby zostałyby opracowane przez osobę, która będzie znała się na metodologii badań, analizie wyników i opracowywaniu diagnozy. Przewidziany termin opracowywania raportu miesiąc lipiec 2012
  • Główna księgowa oczekuje spotkania np. z księgowa Sieci Barka aby omówić wątpliwości, sposoby wnioskowania o środki finansowe, jak planować, itp.
  • Potwierdzi udział wyznaczonych osób i panelistów na wyjazd na Seminarium Ogólnopolskie Partnerstw Lokalnych w Łodzi.

Opiekun merytoryczny Wiesława Cieślik

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background