Informacja z szóstego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

Loading
loading..

Informacja z szóstego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

27 czerwca, 2012
AdminBarka
No Comments

Informacja z szóstego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim, dnia 27.06.2012 w siedzibie partnera, tj.: MOPS, ul Warszawska 9A

Na spotkaniu zaplanowano :

1. Zapoznanie partnerstwa z narzędziami monitorującymi :

 • Karta osoby bezdomnej,
 • Baza danych
 • Arkusz monitorujący (ryzyko, wskaźniki, rezultaty)

2. Analiza poziomu realizacji działań w oparciu o wniosek i harmonogram działań

3. Analiza wdrażanego standardu edukacja i zatrudnienie oraz jego zgodności z modelem GSWB

Ustalono, że:

 • Omówione narzędzia monitorujące zostaną wypełnione w wyznaczonym terminie tj.: do 19.07.2012,
 • Arkusz nasycenia oraz ryzyko zostanie wypełnione na najbliższym spotkaniu, tj.: 11.06.2012
 • Wyznaczono osobę odpowiedzialna za wypełnianie arkuszy monitorujących ze strony Partnerstwa Stargard Szczeciński
 • Partnerstwo w miesiącu czerwcu podpisało umowę partnerską, która będzie stanowić załącznik do umowy z CRZL, przygotowało harmonogram wydatków, propozycje do zmiany harmonogramu w związku z pojawiającymi się oszczędnościami
 • Partner lidera – Centrum Socjalne Caritas mimo trudności, prowadzi działania zgodnie z harmonogramem i wnioskiem do konkursu, w miesiącu maju zatrudniło pracowników na następujące stanowiska pracownika socjalnego koordynatora streetworekrów i dwóch streetworkerów, pielęgniarkę, terapeutę uzależnień, doradcę zawodowego
 • Oczywiście wszyscy oczekują na sfinalizowanie i zawarcie umowy z CRZL aby móc wykonywać planowane działania, szkolić pracowników oraz wyposazych stanowiska zatrudnionych pracowników.
 • Partnerzy otrzymali od animatora Sieci Barka Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja, red. R. Stenka, Gdańsk 2011
 • Problem bezdomności w Polsce Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego, red. M. Dębski, Gdańsk 2011
 • Broszurę o partnerstwach lokalnych i gminnych modelach – pilotażowewdrożenia

Wiesława Cieślik
Opiekun merytoryczny

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background