Informacja z szóstego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Pile

Loading
loading..

Informacja z szóstego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Pile

26 czerwca, 2012
AdminBarka
No Comments

W dniu 28.06.2012 w spotkaniu uczestniczyli partnerzy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Akcji Humanitarnej „Życie” oraz ze strony Sieci Barka opiekun Wiesława Cieślik, animator Justyna Gawron i główna księgowa Magdalena Tecław

Na spotkaniu zaplanowano :

1. Zapoznanie partnerstwa z narzędziami monitorującymi :

 • Karta osoby bezdomnej,
 • Baza danych
 • Arkusz monitorujący (ryzyko, wskaźniki, rezultaty)

2. Spotkanie księgowych z główna księgową „Sieci Barka” w celu omówienia zasad księgowania ,planowania i wnioskowania w zadaniu 4 projektu 1.18 oraz podzielnie się doświadczeniem.

3. Analiza poziomu realizacji działań w oparciu o wniosek i harmonogram działań

Ustalono, że:

 • Omówione narzędzia monitorujące zostaną wypełnione w wyznaczonym terminie tj.: do 19.07.2012,
 • Karta nasycenia oraz ryzyko zostanie wypełnione na najbliższym spotkaniu, tj.: 12.06.2012
 • Wyznaczono osobę odpowiedzialna za wypełnianie arkuszy monitorujących ze strony partnerstwa Piła.
 • Partnerstwo w miesiącu czerwcu podpisało umowę partnerską, która będzie stanowić załącznik do umowy z CRZL, przygotowało harmonogram wydatków, propozycje do zmiany harmonogramu w związku z pojawiającymi się oszczędnościami
 • Oczywiście wszyscy oczekują na sfinalizowanie i zawarcie umowy z CRZL aby móc wykonywać planowane działania.
 • Partnerzy otrzymali od animatora Sieci Barka Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja, red. R. Stenka, Gdańsk 2011
 • Problem bezdomności w Polsce Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego, red. M. Dębski, Gdańsk 2011
 • Broszurę o partnerstwach lokalnych i gminnych modelach – pilotażowewdrożenia

Wiesława Cieślik
Opiekun merytoryczny

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background