Informacja z siódmego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

Loading
loading..

Informacja z siódmego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

11 lipca, 2012
AdminBarka
No Comments

Informacja z siódmego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim dnia 11.07.2012w siedzibie lidera, tj.: Urzędzie Miasta na ul Czarneckiego 19,

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Akcji Humanitarnej „Życie” oraz ze strony Sieci Barka opiekun Wiesława Cieślik animator Justyna Gawron

Na spotkaniu zaplanowano :

1. Wypełnianie kwestionariuszy monitorujących

  • Arkusz monitorujący (ryzyko, wskaźniki, rezultaty)
  • Arkusz nasycenia standardów

2. Analiza poziomu realizacji działań w oparciu o wniosek i harmonogram działań

W trakcie spotkania wypełnialiśmy arkusze monitorujące: Ryzykooraz arkusz nasycenia standardem a partnerstwo ma wypełnić do bazę danych na podstawie kart osób bezdomnych.

Okazało się, że dużą trudność przy wypełnianiu danych stanowi ogromna ilość pytań w przypadku Stargardu Szczecińskiego ponad 1500. Wygląda na to, że kolejne pracowite partnerstwo ma bardzo dużo pracy tylko z tego powodu, że jest rzetelne, skrupulatne i otwarte na propozycje.

No cóż i partnerzy ze Stargardu jednak i to zadanie przyjęli z uśmiechem choć podkreślają, że wypełnianie arkuszy bardzo zniechęca ich do rzetelnego określania wartości bo się powtarzają, są mało czytelne i zbyt drobiazgowe.

Ustalenia:

  • następne spotkanie odbędzie się 31.07.2012 o godzinie 10.30 w siedzibie Caritas
  • na spotkanie zaproszony zostanie streetworker z wieloletnim i dużym doświadczenie pracy z osobami bezdomnymi w Polsce i Anglii

Wiesława Cieślik
Opiekun merytoryczny

 

Pomoc dla Stowarzyszenia „Wszyscy Ludzie Dobrej Woli”

(Poniższa informacja jest fragmentem prośby otrzymanej przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka).

Uprzejmie prosimy o pomoc w propagowaniu i promocji naszego projektu:”Przedsiębiorczość społeczna dla osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych” (szczegóły na stronie: http://forum.wldw.info/portal.php orazhttp://ekonomiaspoleczna.wldw.info/index1.html)

Nasze stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne po kryzysach psychicznych, członków ich rodzin i przyjaciół. Cel stowarzyszenia to poprawa losu naszych podopiecznych, a hasło przewodnie to rehabilitacja poprzez pracę.

Projekt „Przedsiębiorczość społeczna dla osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych” jest w całości opracowany i realizowany przez naszych podopiecznych, to jest osoby niepełnosprawne po kryzysach psychicznych. Założeniem projektu jest przybliżenie ekonomii społecznej między innymi możliwość zakładania spółdzielni socjalnych i zakładów aktywizacji zawodowej. Działania ujęte w projekcie mogą zwiększyć szanse  na znalezienie pracy dla ludzi niepełnosprawnych. Na forum  internetowym projektu niepełnosprawni oraz ich przyjaciele i opiekunowie mogą nawiązywać znajomości,  rozmawiać, zadawać pytania, rozwiązywać problemy z inymi użytkownikami naszego forum, a przede wszystkim z realizatorami naszego projektu.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności za okazaną pomoc,

Zarząd Stowarzyszenia „Wszyscy Ludzie Dobrej Woli”

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background