Informacja z pierwszego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

Loading
loading..

Informacja z pierwszego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

18 kwietnia, 2012
AdminBarka
No Comments

Informacja z pierwszego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim, dnia 18.04.2012 w siedzibie lidera, tj.: Urzędzie Miasta przy ul Czarneckiego 19

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej, Centrum Socjalne Caritas MOPS oraz przedstawicie Sieci Barka, koordynator Lidia Węsierska, animator Justyna Gawron oraz opiekun merytoryczny Wiesława Cieślik

Pierwsze spotkanie po zakwalifikowaniu partnerstwa do wdrażania Standarów modelu GSWB dotyczyło przede wszystkim omówienia przygotowań do testowania standardów.

W tym celu program spotkań obejmował: zapoznanie członków partnerstwa z fazą pilotażu przez koordynatora Sieci Barka, omówienie roli opiekuna merytorycznego, wprowadzenie do zadań partnerstwa w fazie pilotażu prezentację zadań Sieci barka wobec PL oraz przypomnienie wszystkim członkom partnerstwa zadań wynikających w wniosków konkursowych, wskaźników do osiągnięcia.

Ustalenia:

  • Wyznaczenie terminów spotkań zespołu strategicznego 27.04.2012
  • Opiekun zobowiązany został do przygotowania informacji umożliwiających przygotowanie i wybranie przez partnerstwa dwóch wizyt studyjnych w Polsce i jednej wizyty studyjnej za granicą w krajach UE.
  • Członkowie partnerstwa zobowiązali się do rozpoczęcia prac nad utworzeniem harmonogramu tygodniowego z podziałem na działania ogólne i szczegółowe oraz najistotniejsze do poprawienia wniosków zgodnie z zaleceniami CRZL –budżetów o wskazane kwoty.

Opiekun merytoryczny
Wiesława Cieślik

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background