Informacja z pierwszego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Pile

Loading
loading..

Informacja z pierwszego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Pile

19 kwietnia, 2012
AdminBarka
No Comments

Informacja z pierwszego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Pile, dnia 19.04.2012 w siedzibie Lidera ul. Bohaterów Stalingradu 23

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , Akcji Humanitarnej „Życie”, koordynator Sieci Baraka Lidia Węsierska oraz animator Justyna Gawron.

Rozpoczęta została praca partnerstw lokalnych w fazie pilotażu nastawiona szczególnie na pobudzenie społeczności lokalnej, poprawienie systemu wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością i działań ograniczających wykluczenie społeczne oraz poprawienie kompetencji osobistych i zawodowych osób zatrudnionych w projekcie.

Pierwsze spotkanie w fazie pilotażu było poświęcone omówieniu i zapoznaniu członków partnerstwa zadaniami, założeniami fazy pilotażu, zadaniami opiekuna merytorycznego. Zaprezentowane zostały przez animatora zadania Sieci Barka wobec PL oraz opiekun merytoryczny przygotowała prezentację zadań wynikających z wniosku konkursowego.

Grupa już wstępnie ucieszyła się na planowane wyjazdy studyjne  w Polsce i zagranicą. Rozważano miejsca wyjazdu. Opiekun został zobowiązany do przygotowania propozycji miejsc ciekawych do zwiedzenia przez PL szczególnie uwzględniając ich zadania i możliwość skonfrontowania z innymi doświadczeniami.

Spotkanie zakończyło się ustaleniami i potwierdzeniem terminu spotkania terminów, które zaplanowane zostało na 26.04.2012 roku.

Opiekun merytoryczny
Wiesława Cieślik

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background