Informacja z drugiego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

Loading
loading..

Informacja z drugiego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

27 kwietnia, 2012
AdminBarka
No Comments

Informacja z drugiego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim, dnia 27.04.2012 w siedzibie lidera, tj.: Urzędzie Miasta, ul Czarneckiego 19.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej, Centrum Socjalne Caritas MOPS oraz przedstawicie Sieci Barka oraz opiekun merytoryczny Wiesława Cieślik.

Tematem drugiego spotkania była analiza harmonogramu działania w fazie pilotażu oraz omówienie obowiązujących zasad stosowania oznakowania i materiałów promocyjnych.

W trakcie spotkania omówiono obowiązującą dokumentacje, którą partnerstwo ma wypracować dla poszczególnych zadań, przedstawiono miejsca ewentualnych dwóch wizyt studyjnych w kraju i jednej zagranicznej, określono terminy planowanych wyjazdów. Partnerstwo w Stargardzie Szczecińskim zadecydowało, że chętnie pojedzie z Partnerstwem w Pile do Krakowa w miesiącu wrześniu 2012 i do Warszawy w 2013 roku m.in. z powodów ekonomicznych (dla większej grupy będzie łatwiej wynegocjować korzystne stawki za nocleg i wyżywienie) oraz merytorycznych (wymiana doświadczenia oraz wzmocnienie współpracy między gminami).

Ustalono również, że Lider PL Stargard Szczeciński oczekuje na podjęcie działań związanych z zatrudnieniem osób przez dopiero po podpisaniu umowy z CRZL. Obecnie ma przygotowane ogłoszenie o naborze koordynatora, jest w trakcie przygotowywania projektu uchwały do wprowadzenia zmiany w budżecie o planowane środki finansowe w projekcie 1.18. Caritas zaś jest w trakcie rekrutacji osób na stanowiska merytoryczne – pracownicy socjalni, streetworkerzy terapeuci oraz pracownicy do obsługi projektu po stronie partnera czyli obsługi księgowo-kadrowej oraz pracownika administracyjno-organizacyjnego.

Ustalenia:

  • Potwierdzenie terminów spotkania zespołu strategicznego w maju
  • Przygotowanie harmonogramów tygodniowych działań
  • Opiekun przygotuje prezentację miejsc wizyty studyjnej zagranicznej i na bieżąco będzie odpowiadał na pojawiające się trudności oraz wątpliwości partnerów przy bieżących pracach

Opiekun merytoryczny Wiesława Cieślik

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background