Informacja z czwartego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

Loading
loading..

Informacja z czwartego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim

30 maja, 2012
AdminBarka
No Comments

Informacja z czwartego spotkania w fazie pilotażu z partnerstwem lokalnym w Stargardzie Szczecińskim, dnia 30.05.2012 w siedzibie lidera, tj.: Urzędzie Miasta, ul Czarneckiego 19.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej, Centrum Socjalne Caritas MOPS, przedstawiciel Sieci Barka opiekun merytoryczny Wiesława Cieślik oraz przedstawiciel Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Małgorzata Gajewska.

Bardzo ważnym wydarzeniem spotkania był udział Pani Małgorzaty Gajewskiej – przedstawiciela Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej, Sp. z o.o., która odpowiedziała na ofertę Wydziału Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia zarządzania projektem  1.18 realizowanym przez partnerstwo w Stargardzie Szczecińskim oraz Pani Alicji Tarlikowskiej – specjalistę do spraw finansowych, która będzie odpowiedzialna ze strony Lidera projektu za jego rozlicznie i prowadzenie spraw związanych z rachunkowością.

Obie Panie zapoznane zostały ze stopniem zaawansowania działań przez poszczególnych partnerów, zapoznane z zespołem realizującym zadania a ani Małgorzata Gajewska otrzymała komplet dokumentacji do zapoznania (wniosek, model GSWB i inne) w celu ustalenia zasad prowadzenia działań koordynacji projektem w Stargardzie Szczecińskim.

W trakcie spotkania Pani Małgorzata poinformowała, że z ramienia ZGD koordynatorem projektu będzie Pani Marta Kiryjewska. Na spotkaniu omówiono każde działanie i stopień realizacji poszczególnych zadań. Wielu pracowników zostało zatrudnionych, są w trakcie poznawania modelu GSWB oraz osób bezdomnych i środowisk pracy. Przygotowywane są również, szkolenia poprawiające ich kompetencje oraz wzbogacające warsztat pracy jak i odpowiednie wyposażenia stanowisk pracy. Z relacji Pani Agnieszki Hałubowskiej – dyrektora Centrum Socjalnego Caritas wynika, że mieszkańcy schronisk CSC są zadziwione prowadzonymi działaniami a szczególnie dużą dawką „zaopiekowania”. Wszyscy rozmawiają, ustalają, diagnozują, i wpierają się nawzajem.

Ustalono, że

  • Partnerstwa Stargardu Szczecińskiego omówi umowę partnerską ,przygotuje się do jej podpisania, zanalizuje budżet i przygotuje wstępny wniosek zmian .
  • Potwierdził spotkania w miesiącu czerwcu 06.06.2012 0raz 20.06.2012 roku,
  • Przygotuje do omówienia standard edukacji i zatrudnienia następne spotkanie

Opiekun merytoryczny
Wiesława Cieślik

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background