Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta

9 czerwca, 2013
AdminBarka
No Comments

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta badacza wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 11/2013/GSWB z dnia 23.05.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert przez:

  1. Pana Jakuba Andrzejczaka
  2. Panią Barbarę Goryńską-Bittner
  3. Pana Sławomira Kalinowskiego

komisja wybrała ofertę Pani Barbary Goryńskiej-Bittner, która uzyskała najwyższą liczbę punktów .

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background