Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej, nr 2/2013/GSWB

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej, nr 2/2013/GSWB

21 lutego, 2013
AdminBarka
No Comments

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSWB z dnia 24 lutego 2013r.

W związku z tym, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background