Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

3 czerwca, 2013
AdminBarka
No Comments

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach grupy:

  1. część I: ekspert w grupie ds. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej;
  2. część II: ekspert w grupie ds. zatrudnienia i edukacji;

(zapytanie ofertowe nr 10/2013/GSWB z dnia 16.05.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Informujemy, iż w odpowiedzi na części I zapytania – na eksperta w grupie ds. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, wpłynęła 1 oferta – Pani Małgorzaty Wachowiak i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.

Natomiast w związku z tym, że na część II zapytania – na eksperta w grupie ds. zatrudnienia i edukacji nie wpłynęła żadna oferta, zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background