Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie doradców

Loading
loading..

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie doradców

16 października, 2014
AdminBarka
No Comments

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie doradców prowadzących doradztwa grupowe dla partnerstw lokalnych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego oraz opracowania programów wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych (zapytanie ofertowe nr 1/2014/OW z dnia 01.10.2014 r.) w ramach projektu „Obywatelska Wielkopolska”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert:

  1. Pana Rafała Jaworskiego
  2. Pani Elżbiety Gazdy-Zielony
  3. Pani Alicji Zając
  4. Pana Marcina Kamaszyna
  5. Pani Wiesławy Cieślik

i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny zostały wybrane 4 oferty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

  1. Pana Rafała Jaworskiego
  2. Pani Elżbiety Gazdy-Zielony
  3. Pani Alicji Zając
  4. Pani Wiesławy Cieślik

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background