I Kulinarny Dzień ES

Loading
loading..

I Kulinarny Dzień ES

21 września, 2016
Redaktor
No Comments

Zapraszamy do udziału w I Kulinarnym Dniu Ekonomii Społecznej, w celu podkreślenia roli, jaką, szeroko rozumiana, sztuka kulinarna odgrywa w przedsiębiorczości społecznej oraz faktu, że przedsiębiorstwa społeczne subregionu poznańskiego prezentują w tej dziedzinie wysoki poziom. Niedawno świętowaliśmy pierwszy rok działalności trzech z nich: Dobrej Kawiarni, Restauracji Wspólny Stół oraz Restauracji Kantyna w Poznaniu. Wszystkie, mimo ograniczeń finansowych, stosując zaangażowaną promocję, po roku działalności mają wiernych klientów i czynią starania w kierunku dalszego rozwoju.

Wydarzenie dzieli się na dwie części. W niedzielę 25 września, w g. 9-12, prezentacja wyrobów/działalności kulinarnych przedsiębiorstw społecznych na stoisku degustacyjno-sprzedażnym w siedzibie WCES (Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9), równolegle z programem I Biegu na rzecz ES. Następnie, w jednym z kolejnych dni tygodnia kulinarne przedsiębiorstwa społeczne we własnej siedzibie zapraszają na dzień dedykowany określonej potrawie/deserowi lub napojowi.

Imprezy wpisane są w program VI Poznańskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych.

plakatkulinarnya4

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background