Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Loading
loading..

Historia

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” powstała w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji. Barbara i Tomasz Sadowscy pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej. W 1989 tych dwoje psychologów założyło pierwszy dom Barki w opuszczonym budynku szkoły we Władysławowie (na zachód od Poznania, zamieszkując początkowo z 25 „rozbitkami życiowymi”. Pierwsza Wspólnota we Władysławowie stała się odskocznią do rozwoju ruchu pomocy wzajemnej obejmującego nie tylko potrzebujących ale także nieformalne grupy obywateli oraz organizacje pozarządowe z kraju i z zagranicy.

Misja Barki

Fundacja Barka jest organizacją pozarządową; jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest tworzenie systemu wsparcia dla procesu integracji grup społecznie marginalizowanych, na który składają się programy obejmujące ok. 5 000 osób rocznie (w tym osoby w kryzysach życiowych, nieformalne grupy obywateli, organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządu a także administracji rządowej. Głównym zadaniem Fundacji Barka jest stworzenie programu rozwoju systemu w Polsce, ale i w krajach tzw. transformacji oraz w krajach rozwijających się.

Nagrody i wyróżnienia

Działalność Fundacji była już wielokrotnie oceniana i doceniana przez różne środowiska , instytucje, media i rządy. Wśród nagród wymienić należy m.in. : Europejska Nagroda Obywatelska 2014, Nagroda Specjalna Banku BNP Paribas 2014, Nagroda EAPN 2013, World Habitat Award, Waszyngton 2009; I miejsce Fundacji „Barka” w konkursie Globalnej Sieci Rozwoju (GDN) w Pekinie pod patronatem Banku Światowego 2007 oraz II miejsce w Kairze 2003; Nagroda „Time Magazine 2003, European Heros; Nagroda Srebrnej Róży (Silver Rose Award) przyznana przez Organizację Europejską SOLIDAR 2001; Wyróżnienie Pro Publico Bono z okazji dziesięciolecia wolności – wyróżnienie Premiera Jerzego Buzka, 1999; Tytuł „Innowatora dla Dobra Ogółu” przyznany przez Międzynarodowe Stow. Innowatorów Społecznych „Ashoka”-USA, 1996.

Kontakt

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
ul. Św. Wincentego 6/9
PL 61-003 Poznań
Tel.: +48 61 6682300
Fax: +48 61 6682416
WEB: www.barka.org.pl
Email: barka@barka.org.pl

Dane organizacyjne

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background