Fundacja „Gębiczyn”

Loading
loading..

Nasza misja

Naszą misją jest dzielenie się wiedzą poprzez realizowanie projektów edukacyjno-kulturalnych, wspierających rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców wsi, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na wsi. Jesteśmy przekonani , że nawet jednorazowy udział w zajęciach pozaszkolnych, warsztatach artystycznych czy zawodowych, wystawach, koncertach  czy imprezach integracyjnych, w miejscu pięknym i energetycznym, może zachęcić do zdobywania  wiedzy bez względu na wiek czy społeczny status, co zwykle wpływa na dokonywanie życiowych wyborów.

Nazwa Fundacji nawiązuje do urokliwej wsi Gębiczyn, położonej na skraju Puszczy Noteckiej, (65 km od Poznania, 35 km od Piły) w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Źródliska Flinty.

Historia

Fundacja „Gębiczyn” założona została w celu objęcia dzieci wiejskich wczesnym rozpoznaniem porażenia mózgowego i ich rehabilitacją. Fundatorzy – założyciele przekazali na ten cel działkę budowlaną o pow. 1,12 ha oraz dwa autorskie projekty budowalne ośrodka rehabilitacji i stajni wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę. Program objęty został merytoryczną opieką nieżyjącej już prof. dr hab. n. med. Kazimiery MILANOWSKIEJ.

Utworzony w 1997 roku Wyjazdowy Zespół Wczesnej Interwencji pod kierunkiem dr n. med. Anny KAŁAMONIAK z Piły (w jego skład oprócz lekarza wchodzili także psycholog kliniczny, rehabilitant i pedagog specjalny), przeprowadził rozpoznanie i udokumentował różny stopień upośledzenia u ponad 30 dzieci, które nigdy dotąd nie zostały objęte rehabilitacją, głównie z powodu głębokiego ubóstwa i patologii społecznej.

Wobec odmowy przez PFRON jakichkolwiek środków zarówno na inwestycję, jak i pracę WZWI, działalność Fundacji w tej sferze została zawieszona. Rozpoczęto realizację kolejnego celu statutowego, jakim jest rewitalizacja i dokształcanie dzieci i młodzieży środowisk wiejskich.

W latach 1997-2011 zrealizowano kilkadziesiąt projektów edukacyjno-kulturalnych mieszczących się w założeniach autorskiego programu „Dobry Dom”. W projektach uczestniczyło rocznie od 1500-2000  dzieci i młodzieży – bezpośrednich beneficjentów oraz pośrednio  rodziców, nauczycieli,  osób zwiedzających, uczestników imprez  edukacyjno- integracyjnych  .

W latach 2010/2011 reintegracją społeczną objęto 40 uczestników  powstałego Centrum Integracji Społecznej , mieszkańcom Gminy Czarnków i Miasta Czarnkowa.

Fundatorzy / Założyciele

Po wielu latach spędzonych w Jeleniej Górze, Poznaniu i Warszawie Państwo Alina i Stefan Wawrzyniakowie postanowili osiedlić się w Gębiczynie, na przepięknej ziemi czarnkowsko-trzcianeckiej. Zauroczeni magią miejsca zbudowali tu z pomocą rodziny – dom, nawiązujący estetyką o dawnych zabudowań olęderskich, a urokliwej leśnej posesji.

Obydwoje z wykształceniem pedagogicznym  dziennikarskim, z ogromnym potencjałem społecznictwa i wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, naturalną koleją rzeczy, postanowili stworzyć właśnie w ich domu atrakcyjne miejsce do nauki dla dzieci mieszkających w okolicznych miejscowościach. Lata przygotowań i walka z przeciwnościami zaowocowały w roku 1997 założeniem i rejestracją Fundacji „Gębiczyn”  oraz ośrodka „Gębiczyńskie Gniazdo”, aby po latach zacząć urzeczywistniać ideę integracji społecznej poprzez różnorodne działania proekologiczne i prokulturowe.

Fundatorzy – założyciele, tworząc autorski program  tym rejonie, wyprzedzili wiele inicjatyw gólnopolskich, które włączyły się w akcje wyrównywania szans edukacyjnych na wsiach popegeerowskich.

Kontakt

Fundacja „Gębiczyn”
Gębiczyn 24
PL 64-700 Czarnków
 +48 67 255 13 99
Tel.: +48 501 719 232
 +48 67 255 13 99
www.gebiczyn.org

Dane organizacyjne

Mapa dojazdu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background