Fundacja Barka na inauguracji Społecznego StartUp’a Aschoki

Loading
loading..

Fundacja Barka na inauguracji Społecznego StartUp’a Aschoki

21 kwietnia, 2015
AdminBarka
No Comments

W środę, 15 kwietnia, reprezentacja Fundacji Barka wzięła udział w inauguracji Konkursu Społeczny StarUp, który zainicjowali: Fundacja Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego i UniCredit Foundation we współpracy z Bankiem PEKAO S.A.

Podczas  spotkania można było poznać przedsiębiorców społecznych, którzy z sukcesem od lat prowadzą przedsiębiorstwa społeczne w Polsce, jak i na rynku europejskim i zaczerpnąć z ich prezentacji i działań pomysły. Wśród tych przedsiębiorstw wyróżniona została Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.

Maria Sadowska w panelu zaprezentowała zebranym gościom działalność Fundacji Barka w Polsce i na świecie, ale przede wszystkim opowiedziała o podejmowanych w Sieci Barka działaniach przedsiębiorczych, w tym o tworzonych spółdzielniach socjalnych oraz przedsiębiorstwach społecznych, takich jak spółdzielnia socjalna Wspólny Stół, gospodarstwo ekologiczne oraz ośrodek wypoczynkowy w Chudobczycach, a także schronisko dla bezdomnych psów prowadzone przez Stowarzyszenie „Wielkopomoc” w Posadówku. Zgromadzeni goście z ogromnym entuzjazmem przyjęli zaprezentowany o działaniach Barki film przygotowany przez bank BNP Paribas.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 15 maja. Konkurs ten adresowany jest do przedsiębiorców społecznych i organizacji, których działalność ma zarówno charakter społeczny jak i biznesowy, a ich pomysły na przedsiębiorstwa społeczne są nie tylko twórcze, ale  i prowadzą do konkretnych, odczuwalnych zmian społecznych.

W konkursie wyłonionych zostanie 10  przedsięwzięć, które otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze i finansowe w dwóch kategoriach:

  1. akcelerator – czyli „przyspieszenie” działalności już istniejącego przedsiębiorstwa;
  2. przekształcenie pomysłu na biznes społeczny w konkretny biznesplan

Szczegółowe informacje: http://www.spolecznystartup.pl

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background