Dyżur doradczy w Obornikach

Loading
loading..

Dyżur doradczy w Obornikach

23 maja, 2016
Redaktor
No Comments

W środę, 8 czerwca 2016 r. w w Obornikach, odbędzie dyżur doradczy – doradców WCESu, w sali Biblioteki Miejsko-Gminnej przy ul. Kopernika 10.

Udział w spotkaniu doradczym jest bezpłatny.

W programie, m.in.:

g.12:00-14:00, spotkanie z doradcą Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, na temat, m.in.:

•Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów), w tym fundacji, stowarzyszenia lub spółki non-profit:
– analiza potrzeb, diagnoza posiadanych i planowanych zasobów;
– tworzenie statutu;
– wsparcie w zakresie wypełnienia dokumentów rejestrowych do sądu;
– wsparcie w trakcie procesu rejestracji i odpowiedzi na ewentualną korespondencję z sądu.
•Rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej: działalność odpłatna pożytku publicznego i/lub gospodarcza.
•Działalność gospodarcza organizacji – korzyści, obowiązki i wyzwania.
•Zarządzanie organizacją i źródła finansowania działalności organizacyjnej

g. 14:00-16.00, spotkanie z doradcą Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, na temat, m.in.:
•Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych.
•Pomoc w opracowaniu statutów i biznesplanów
•Usługi prawne, księgowe i marketingowe
•Bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy

dyżur doradczy Oborniki czerwiec 2016

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background