Dyskusja o bezdomności w Polsce

Loading
loading..

Dyskusja o bezdomności w Polsce

13 lutego, 2013
AdminBarka
No Comments

Na kanwie akcji liczenia osób bezdomnych ponownie rozgorzała dyskusja na temat zjawiska bezdomności w Polsce. O bezdomności pisze się coraz częściej w odmiennych kontekstach, ukazując jej różnorodne oblicza i manifestacje. Wzmagające się zainteresowanie problematyką bezdomności związane jest przede wszystkim z rzeczywistym wzrostem liczebnym osób nieposiadających własnego dachu nad głową. Dotychczas dylemat bezdomności lokowano gdzieś pomiędzy problematykę ubóstwa, bezrobocia i szeroko rozumianego wykluczenia. Dziś zarysowuje się nie tylko w rozważaniach naukowych, ale również w coraz większej różnorodności form wsparcia, które oferowane są osobom bezdomnym. Nie tyle trzeba wskazać świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób będących w potrzebie, co ma wymiar interwencyjny, ale przede wszystkim możliwość realnego uczestnictwa  osób w programach i projektach nastawionych na aktywizację zawodową i społeczną, co niesie wymiar integracji.

Polsat – Wydarzenia z dnia 09.02.2013

Ruszył Ogólnopolski spis bezdomnych. To pierwsze liczenie na taką skalę. Liczy policja, straż miejska, pracownicy socjalni i organizacje pozarządowe. W całym kraju szacuje się, że jest 40 tysięcy bezdomnych. Spis ma te dane zweryfikować. Jego wyniki poznamy za trzy miesiące

WTK – Otwarta Antena z dnia 09.02.2013

Ministerstwo Pracy zarządziło liczenie na terenie całego kraju bezdomnych. Akcja odbyła się również w Poznaniu. Ilu mamy bezdomnych w naszej gminie i jak na nich reagujemy, a jak powinniśmy reagować?

WTK – Puls dnia z 08.02.2013

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background