Drugie spotkanie w Powiecie Rawickim

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Powiecie Rawickim

23 stycznia, 2015
AdminBarka
No Comments

W pierwszej kolejności omówiono dwie pozostałe płaszczyzny współpracy administracji publicznej ze środowiskiem trzeciego sektora z uwzględnieniem wszystkich obszarów tychże płaszczyzn, w szczególności: 

I. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych:

  • Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.
  • Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych.
  • Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych.

II. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.

  • Obszar 1: Tworzenie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych.
  • Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych.
  • Obszar 3: Partnerstwo lokalne.

Ustalenia:

Zlecanie zadań publicznych w Powiecie Rawickim dotyczy wielu sfer pożytku publicznego, brakuje jednak wielu dziedzin z pomocy społecznej. Przedstawiciele NGO obecni na spotkaniu nie mieli wiedzy na temat wielu działań podejmowanych przez administracje publiczną i na odwrót, ta ostatnia nie zna wszystkich organizacji, nie potrafi z nimi nawiązać współpracy.
Istotnym problemem jest wypracowanie sposobu na uaktywnienie tej części środowiska, która nie angażuje się we współpracę, czego przykładem jest choćby brak reakcji na ogłoszone konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background