Drugie spotkanie w Gminie Święciechowa

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Gminie Święciechowa

7 stycznia, 2015
AdminBarka
No Comments

W pierwszej kolejności omówiono dwie pozostałe płaszczyzny współpracy administracji publicznej ze środowiskiem trzeciego sektora z uwzględnieniem wszystkich obszarów tychże płaszczyzn, w szczególności:

I. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych:

  • Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych
  • Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych
  • Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych.

II. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.

  • Obszar 1: Tworzenie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych.
  • Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych.
  • Obszar 3: Partnerstwo lokalne.

Ustalenia:

Znacząca większość zlecanych zadań publicznych w Gminie Świeciechowa dotyczy kultury fizycznej, od 2015 r. ogłasza się konkurs także dziedzinie pomocy społecznej. Przedstawiciele NGO obecni na spotkaniu wyrażali niezadowolenie ze sposobu przyznawania dotacji – zbyt sztywne podziały środków na poszczególne zadania, nie jest ilość środków dla danej organizacji uzależniona od wyników sportowych.

Istotnym problemem jest wypracowanie sposobu na uaktywnienie tej części środowiska, która nie angażuje się we współpracę, czego przykładem jest choćby brak reakcji na ogłoszone konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background