Drugie spotkanie w Gminie Krobia

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Gminie Krobia

10 lutego, 2015
AdminBarka
No Comments

Uczestnicy spotkania ze względu na dużą ilość nowych osób zostały zapoznane w modelem współpracy   (trzy płaszczyzny) oraz zaprezentowano im założenia projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

  1. Członkowie spotkania byli zainteresowani szczególnie projektem rozporządzenia w zakresie sposobu przygotowywania wniosków, ich rozliczania, jak zasadami obowiązującymi przy przygotowywaniu sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań.
  2. Duża grupa zainteresowana jest współpracą z gminą na obowiązujących zasadach, jak i obowiązujących zasadach pozyskiwania dofinansowania. Jest jednak grupa , która chciałby, aby program pozwolił im na rozwój i pozyskiwanie środków finansowych na działania z zakresu wsparcia osób starszych, zdrowia, rehabilitacji, itp.
  3. Niektórzy przedstawiciele zastanawiali się, czy są w stanie przyjąć na siebie zadania publiczne, takie jak np. usługi opiekuńcze czy prowadzenie, np. dziennego domu pomocy społecznej. Uznano, że takie dziania wymagają dużego doświadczenia, zaangażowania dużych środków finansowych, i zatrudnienia specjalistów.

Ustalenia:

Ustalono termin następnego spotkania na 18.03.2014 na godzinę 16.30 Wyspa Kasztelańska. Omówienie programu i tego czym obecnie dysponują organizacje pozarządowe, a co mogą zmienić za pomocą programu współpracy.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background